TRANSPORTARTE

TRANSPORT]ART[E 2018

Mostra PAM! compta amb un còmplice necessari per a apropar l'ART emergent al restant de la ciutat: EMT València.

Gracies a l'empresa d'autobusos públics valencians el joves artistes accepten el repte de plasmar les seues obres en soports tan poc convencionals com són els autobusos, parades o marquesines.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és el de convertir el mitjans de l'EMT en un lloc d'intervenció artística oberts a la societat, capaços de visibilitzar el talent dels estudiants del màsters de producció artística i arts visuals que concorren a aquesta convocatòria.

En aquesta edició PAM!18 una quinzena de treballs competeixen per a ser els elegits, en base a la seua calitat, interés per a la societat i viabilitat. Projectes artístics que es mantendràn des de l'inici de la mostra PAM! fins a finals de mes. Informat de les dates d'intervenció en la nostra "Programació Diaria" i a les nostres xarxes socials per a ser partícip en primera persona del procés creatiu i artístic.

transportarte
transportarte-2b

1. Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria consisteix en una selecció de quatre projectes artístics d'intervenció en els serveis de l'EMT València, els contiguts dels quals interactuïn amb el servei de transports on intervindran y sern exposats.

2. Participants.

Podràn participar tots els alumnes matriculats en el Màster en Producció Artística (UPV), Màster en Arts Visuals i Multimèdia (UPV), Màster en Gestió Cultural (UPV-UV), Màster en Mùsica (UPV) i Conservatori Superior de Dansa. Les propostes es podràn presentar mitjançant una sol·licitut individual o col·lectiva. Cada participant o equip podrà presentar tan sols una sol·licitut i un projecte. En qualsevol cas, tots els membres d'un equip tindran que complir els requisits d'inscripció a la mostra.

3. Requisits dels projectes.

Es podràn presentar tota classe de projectes artístics d'intervencions d'art de caràcter plàstic, sonor, performatiu y de vídeo, destinats a produir-se en els serveis públics de transport EMT València. Es tindran en compte les següents condicions:

 • L'intervenció proposta en e projecte no podrà suposar en qualsevol cas una agresió o deteriorament del serveis e instalacions de la EMT.
 • Els projectes tindran que ser originals i els seus continguts estar relacionats amb el objecte de la convocatòria.
 • Les intervenciones (el materials i les seues condicions d'execució) presentades tindran que estar  adequats a la seua ubicació en els serveis e instalacions dels serveis de transport EMT que baix es detallen.
 • Els projectes seleccionats estaran subjectes a adapatacions requerides per EMT València i d'acord amb l'autor.

4. Modalitats de participació.

La convocatòria plantea diferents modalitats d'intervenció, segons siguen els soports a intervenir i segons les técniques artístiques d'intervenció. Les modalitats son les següents:

a) Autobús

 • Exterior: Proposta previa per a vinil en autobus.
 • Treball de producció previa (fotografia, pintura, dibuix, gràfica, etc.) el resultat del qual serà imprès en vinil i es situarà en els autobusos.
 • Interior: Intervencions-accions que tenen lloc en els autobusos EMT (música, danza, performance). Es pot plantear també com un recorregut, iniciant l'acció en una marquesina i després pujant a l'autobus.

b) Canal Busi i altres plataformes (xarxes socials i Smartphone)

 • Intervencions de vídeo (duració exacta de 10" o 20") i fotografía per a ser mostrats als monitors de l'autobus així com en les distintes plataformes on-line de EMT i PAM!

Les imatges utilitzades per al desenvolupament del projectes no podrán estar subjectes a drets de propietat i, en qualsevol cas, l'artista serà el responsable de l'utilització del drets d'ús d'aquestes imatges.

PAM!18 i EMT València es reserven els drets de difusió de les imtges i materials derivats de les intervencions presentades a aquesta convocatoria.

Així mateix, les intervencions contindran els logos e informació de l'acord de colaboració entre PAM! i EMT.

5. Inscripció

5.1. Lloc i forma de presentació

 • Les propostes i documentació pertinent serán remitides en formats (pdf, avi) al correu electrónic transportartepam17@gmail.com per a la seua valoració y aprovació.
 • La proposta ha de ser emplenada per la persona interessada. En el supost de que el projecte siga presentat per un equip o col·lectiu d'artistes, l'inscripció serà realitzada per un dels membres de l'equip que actuarà representant al grup.

5.2. Documentació que cal adjuntar:

 • Identificació del participant o dels membres de l'equip (noms i cognoms)
 • Contacte: telèfon i correu electrónic
 • Màster matriculat
 • Modalitat de participació
 • Dossier detallat del projecte artístic proposat. Aquest dossier incloirà:
  • Nom de l'autor/s del projecte
  • Títol del projecte
  • Fixa tècnica del projecte
  • Descripció explicativa dels projectes artístics d'intervencions i la seua adequació als espais indicados (aquesta descripció no podrá sér superior a dos fulls)
  • Esbossos, planols i dibuixos explicatius de la instalació, o del desenvolupament virtual del projecte i materials que caldrà utilitzar.

S'adjuntarà al projecte qualsevol element visual, gràfic o sonor de tipus informatiu para dar una idea cara i concisa del projecte proposat.

Más información en: