MOSTRA PAM!PAM!

PAM! PAM! és una exposició, continuació del projecte PAM!, que perseguix donar a conèixer el treball d’antics alumnes dels Màsters en Producció Artística i Arts Visuals i Multimèdia (UPV), del Màster de Conservació i Restauració de Béns Culturals (UPV) i el Màster en Gestió Cultural (UPV-UV).

Així, d’entre els més de setanta projectes presentats durant l’edició anterior de la Mostra de Producció Artística i Multimèdia (PAM!), un comité d’experts selecciona un màxim de 10 artistes, als que dotaran de recursos per a qué puguen produir la sua obra i que siga exposada un any després.

L’exposició està organitzada pel Màster de Gestió Cultural amb la col·laboració indispensable del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i la Facultat de Belles Arts, i el patrocini de la Fundació Hortensia Herrero.

Les obres presentades a PAMPAM! con diverses i responen a les diferents posicions d l'art dels nostres dies, segons va reconeixer el propi comité de selecció. Trobarem pintura, peces sonores, performance e instal·lacions.

De la mateixa manera, els temes tractats son molt diversos, si bé coincidents en certes preocupacions comuns com les relacionades amb l'identitat, la distorsió de la realitat i la seua imatge, la violència i el poder, el qüestionament de la propia pràctica artística o la situació precària de l'artista.

muestra-pampam-2

Per a esta exposició, comissariada per José Luis Clemente, cada artista presenta diverses obres, de manera que l’espectador, dins de l’espai col·lectiu en què es presenten, puga obtindre una visió més àmplia i també diversa de les heterogènies vies de treball que ocupen a els nostres joves creadors.

muestra-pampam-4

Organitza: Centre del Carme – Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i Facultat de Belles Arts, UPV.

Màster en Gestió Cultural (UPV-UV), Màster en Producció Artística (UPV); Màster en Arts Visuals i Multimèdia (UPV).

Comissariat: José Luis Clemente.