Conferència Inaugural PAM’ 18. Juan Martín Prada presentant “El veure i les imatges en el temps d’Internet”

Conferència Inaugural PAM’ 18. Juan Martín Prada presentant “El veure i les imatges en el temps d’Internet”

Aquest dilluns 14 de maig a les 18h arranca en el IVAM l’edició de PAM!18, amb la conferència inaugural de Juan Martín Prada “El veure i les imatges en el temps d’Internet”.

Juan Martín Prada és catedràtic de la Universitat de Cadis. És autor dels llibres L’apropiació postmoderna. Art, pràctica *apropiacionista i Teoria de la postmodernitat (ed. Fonaments, 2001), Pràctiques artístiques i Internet en l’època de les xarxes socials (*AKAL, Col·lecció d’Art contemporani, 1ª edició 2012 – 2ª edició actualitzada i ampliada, 2015), Un altre temps per a l’art. Qüestions i comentaris sobre l’art actual (*Sendemà 2012), etc. Ha col·laborat en revistes com EXIT, Estudios visualesFibreculture-The JournalRevista de Investigaciones Sociológicas, Revista de Filosofía, Red DigitalFLUORPapers d’artA minimaTemps d’artTransversalDeForma o en el suplement “Cultura/s” de La Vanguardia de Barcelona, entre moltes altres publicacions impreses i digitals. És autor de nombrosos textos per a catàlegs d’exposicions i llibres col·lectius editats per AKAL, Càtedra, Narcea, Turner, etc.

Amb aquesta conferència inaugural, durà a terme una aproximació als efectes que Internet i els nous dispositius de la connectivitat estan tenint en les pràctiques de creació, circulació i recepció de les imatges són avui un dels camps de treball prioritaris dels estudis visuals. En aquesta conferència ens aproximarem a l’anàlisi de les formes en les quals es generen, circulen i propaguen les imatges en la xarxa, de les seues funcions en un context articulat pels «social mitjana», atenent amb particular atenció a les noves maneres del veure i del donar-se a veure als quals aquestes indueixen. Però més que una aproximació a les teories de la imatge en l’era de les xarxes socials el que aquesta conferència pretén és una introducció a una teoria del veure i de la mirada en aquest context cada vegada més condicionat per la connectivitat digital. Seran, doncs, les noves condicions de la visió i de la mirada que els fenòmens propis de la cultura-xarxa han imposat o dels quals són resultat, els que assumisquen ací un major protagonisme.